Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

Till dig som snart blir helsingforsare Hälsovårdstjänster i Helsingfors Hälsostationstjänster i Östra centrum H älsostationstjänster (också mödra- och barnrådgivningstjänster) för invånarna på de inkorporerade områdena fås på Östra centrums hälsostation, adr. Östergatan 7 K, 00930 Helsingfors. Hälsostationen är öppen må, ons och fre kl. 8 – 16 och ti kl. 8 – 18. Tidsbeställnings- och informationsnumret till läkare och hälsovårdare är 310 60360. Östra centrums hälsostation betjänar också på svenska. För de personer som behöver hemvård ordnas vården i enlighet med den personliga tjänste- och vårdplanen av Östra centrums hemvårdsenhet. Tandvården har jour under veckoslut och helger kl. 8.30 – 14 i Berghälls hälsostations tandklinik, adr. Andra linjen 4 C, 2 vån, 00530 Helsingfors, tfn 310 47450. Tandvården erbjuder elektroniska tjänster på webbsidan www. hel.fi/terveyskeskus. Med hjälp av tandvårdens elektroniska tjänster kan man ta reda på uppgifter om tidsbeställning, bekräfta, avbeställa eller byta en förhandsbokad tid, avbeställa eller flytta en tidsbeställning och kontrollera väntetiderna till tandvård. Den första mottagningstiden till tandvård måste dock alltid reserveras per telefon. I tjänsten identifieras klienten med nätbankskoden. Ku va K i i n te i s töv i ra s to n ka u p u n k i m i t t a u s o s a s to Kartoitukset jatkuvat Sipoon ja Vantaan liitosalueiden kartoituksia varten suoritettiin viime keväänä ilmakuvauksia ja laserkeilauksia ilmasta käsin. Maaston peitteisyyden vuoksi kaikkea ei saatu kartoitettua ilmakuvista, joten ilmakuvakartoituksia on täydennetty kesän ja vielä syksynkin aikana maastomittauksin. Koska kartastoa pidetään jatkuvasti ajan tasalla, alueilla tullaan näkemään kaupunkimittausosaston mittausryhmiä vielä jatkossakin. Maastomittauksista on käytännön syistä johtuen mahdotonta tiedottaa tarkasti etukäteen. Kartoituksissa pyritään kuitenkin työskentelemään siten, että alueen asukkaille ei aiheudu tarpeetonta häiriötä maastossa liikuttaessa. Mittauksia suorittavat 2-3 hengen mittausryhmät, jotka liikkuvat kiinteistöviraston logoilla varustetuilla autoilla ja tunnistettavissa työasuissa. Jokaisella työntekijällä on myös henkilökortti. ● Lisätietoja: Kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto, toimistopäällikkö Matti Arponen, p. 310 31890. Hälsovårdscentralsjouren i Malm och i Barn- och ungdomssjukhuset Mentalvårdstjänster i hälsostationen och psykiatriska polikliniken D å den egna hälsostationen är stängd vårdas akuta sjukdomar och olycksfall då det gäller barn under 16 år av Barn- och ungdomssjukhusets hälsovårdscentraljour (HNS), Stenbäcksgatan 11, 00250 Helsingfors, tfn 10023 och de vuxnas av Malms sjukhus hälsovårdscentraljour, adr. Talvelavägen 6, 00700 Helsingfors, tfn 310 67468. Nattetid har jourpoliklinikerna vid Barn- och ungdomssjukhuset och Malms sjukhus jour. V I tandvården är det fritt att söka vård hos den tandklinik man vill I Asukasilta netissäkin Ylipormestarin asukasilta pidetään Sakarinmäen koululla 4. marraskuuta klo 18.30. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen johtaa puhetta ja paikalla on parikymmentä Helsingin kaupungin virastojen johtajaa ja asiantuntijaa vastaamassa asukkaiden kysymyksiin. Kaupunki aloittaa asukasiltojen koelähetykset netissä. Tilaisuutta voi seurata suorana tai tallenteena multimediaportaalissa www.helsinkikanava.fi, jonne on linkki myös www.hel.fi -etusivulta. Lähetys tulee suorana myös television DINA-kaapelikanavalta. nvånarna kan fritt söka vårdplats i Helsingfors hälsovårdscentrals tandkliniker. Närtandkliniker är Botby, Nordsjö och Jakobacka tandkliniker. Tandkliniken i Botby sköter tandvården för närområdets svenskspråkiga hög- och lågstadieelever. Mottagningstid till tandkliniken kan reserveras från det regionala tidsbeställningsnumret, 310 61450, må – to kl. 8 – 18 och fre kl. 8 – 16. id psykiska störningar söker man sig vardagar kl. 8 – 16 i första hand till hälsostationen i Östra centrum och om hälsostationen är stängd till hälsovårdscentralens jour. Hälsostationens läkare hänvisar patienten vid behov till psykiatriska polikliniken i Östra centrum. Det svenskspråkiga psykiatriska teamet är verksamt vid Stengårds psykiatriska poliklinik. Vid akuta psykiatriska krissituationer kan patienten eller patientens anhöriga kontakta psykiatriska polikliniken i Östra centrum, Revalsplanen 6 A, 00930 Helsingfors, tfn 310 55550. Psykiatriska polikliniken håller öppet må, ons, to kl. 8 – 16, ti kl. 10 – 16 och fre kl. 8 – 15.30. Under andra tider fås akut psykiatrisk sjukvård i Aurora sjukhus (vuxna och 16 år fyllda) adr. Nordenskiöldsgatan 20, 00250 Helsingfors byggnad 14, tfn 310 65721 och i Barn- och ungdomssjukhuset (under 16-åringar), Stenbäcksgatan 11, 00250 Helsingfors tfn 10023. ● Information om psykiatriska tjänster 24 h, tfn 310 65721. Helsingfors stad har nio egna sjukhus H elsingfors stad har fyra akutsjukhus (Hertonäs, Dal, Malm och Maria), fyra långvårdssjukhus (Stengård, Forsby, Kvarnbäcken och Storkärr) och Aurora sjukhus. Hertonäs sjukhus och sjukhusets inremedicinska poliklinik kommer i första hand att betjäna invånarna på inkorporeringsområdet. Information om hälsotjänster 24 h Sujuvasti joukkoliikenteeseen Parin kuukauden päästä Lounais-Sipoon liitosalueen asukkaat voivat helsinkiläisinä matkustaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä aikaisempaa huokeammin kaupungin sisäisen liikenteen ja seutuliikenteen lipuilla. Liitosalueen suurimman liikennöitsijän kanssa viimeistellään lippusopimusta. Tarkoitus on, että alueen halki ajavilla Porvoon Liikenteen U-liikennevuoroilla kelpaisivat pääkaupunkiseudun liput. Edellytyksenä on, että matka maksetaan matkakortilla. Alueen joukkoliikennepalveluja kehitetään aluksi siten, että nykyiset palvelut jatkavat toimintaansa kuten ennen. Niitä täydennetään kahdella uudella palvelulinjalla. Ne hoitavat syöttöliikenteen alueen pääväylän Uuden Porvoontien varteen, josta on vaihtoyhteys U-linjoilla eteenpäin esimerkiksi Itäkeskuksen metro- ja bussiasemalle. Monilla U-linjoilla pääsee myös vaihdotta keskustaan asti. Matkakortteja voi hakea lähimmästä HKL:n asiakaspalvelupisteestä Itäkeskuksesta. Neuvottelut matkalippujen myyntipisteen sijoittamisesta Östersundomiin eli Itäsalmeen ovat loppusuoralla. HKL tiedottaa asioiden etenemisestä Sipoon paikallislehdissä, tulevissa Helsinki infoissa ja netissä www.hkl.fi. Fo to K i m m o B ra n d t H älsorådgivningen på numret tfn (09) 10023 betjänar inkorporeringsområdets invånare dygnet runt. Hälsovårdens yrkesutbildade personal ger på numret råd om vård av sjukdomar och uppgifter om Helsingfors hälsotjänster. Hälsorådgivningen betjänar också på svenska. ● Tilläggsuppgifter om hälsovårdstjänster som Helsingfors stad ordnar finns också på webbsidorna www.hel.fi/terveyskeskus. Invånaraftonen på nätet Invånarafton där stadsdirektör Jussi Pajunen leder ordet arrangeras tisdagen den 4 november kl. 18.30 i Zachrisbackens skola i Östersundom. Evenemanget sänds direkt på internet och man kan även följa med debatten i efterskott. Sändningen syns också i tv på DINA kablenätverket. ● www.hel.fi, www.helsinkikanava.fi. Gator byter namn Namnkommittén vid Helsingfors stad föreslår att man ändrar vissa gatunamn i Helsingfors och i den del av Sibbo som annekteras med Helsngfors i årsskiftet. Målet är att undvika likadana eller liknande namn på flera platser. Invånarna har haft tillfälle att uttala sig om namnändringarna. Namnkommittén behandlar den 12 november förslaget till nya gatunamn, varefter det behandlas av stadsplaneringsnämnden och stadsstyrelsen. På sidan här bredvid finns en förteckning över namnändringarna enligt förslaget från namnkommitténs möte den 17 september. ● Mer information: namnplanerare Johanna Lehtonen, Helsingfors stadsplaneringskontor, tfn 310 37386, johanna.lehtonen@hel.fi. Svensk socialservice i Helsingfors Svenskspråkiga klienter får service efter eget val även vid svenska socialsevicebyrån. Det gäller barndagvård, barn- och familjearbete, vuxenarbete och äldreomsorg. Adr. Tavastvägen 13, 00530 Helsingfors, PB 7140, 00099 Helsingfors stad. ● Kundrådgivning må – fre 8.15 – 16 tfn 310 44965, Fax 310 44899. ● Socialjour i akuta krissituationer, tfn 020 696 006, betjänar dygnet runt. ● Ytterligare information om socialservice och inkorporeringsområdenas kontaktnummer finns på socialverkets webbsidor www.hel.fi/sosv. OIKAISU ● Pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä koskevassa jutussa Helsinki-infossa 4/08 käytettiin Uudesta Porvoontiestä erheellisesti nimitystä Vanha Porvoontie. Toimitus pahoittelee erehdystä ja muistuttaa, että kaikki lukijapalaute on tervetullutta ja tarpeellista. 2008 ● 5 ● Helsinki-info RÄTTELSE ● I notisen om kollektivtrafiken i föregående nummer av Helsingfors Info 4/08 fick Nya Borgåvägen felaktigt heta Gamla Borgåvägen. Redaktionen beklagar misstaget och påminner om att all läsarrespons är välkommen och behövlig. 15