Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

UutisInfo Meilahdessa opiskellaan kiinaa Kielen vaikeutta kuvaa esimerkiksi se, että Kiinan kirjoitusjärjestelmässä on kaikkiaan yli 50 000 kirjoitusmerkkiä, niistä yleisesti käytettyjä merkkejä on noin 6 800, ja kaikkein käytetyimpiä noin 3 000. Kiinassa peruskoulun ala-asteen oppimäärää vastaavan koulutuksen saaneet lapset hallitsevat noin 2 000 merkkiä. Kiinalaista sanomalehteä puolestaan kykenee lukemaan, mikäli hallitsee noin 3 000 – 4 000 merkkiä. Kielen oppimista ja ääntämistä helpottaa latinalaisia aakkosia käyttävä Pinyin-järjestelmä, jota käytetään myös Meilahden koulun opetuksessa. Meilahden koululaisten joukossa on myös vasta Suomeen saapuneita oppilaita, joille suomi on uusi kieli. He ovat aloittaneet innokkaina suomen kielen opiskelun. Luokkahuoneeseen kurkistettaessa Näsman-Haon oppilaat tutkailevat suomalaista aapista ja yrittävät saada selkoa sen kiemuroista. Meilahden opettajat ovat opiskelleet kiinan kieltä ja kulttuuria yhteistyökouluissa Pekingissä. Ennen tämän lukuvuoden alkua on kiinaa Pekingissä opiskellut kaksi opettajaa, joista Susanna Kosonen opettaa ala-asteella ja Riikka Maeda yläasteella. Syksyllä Pekingiin lähti kaksi opettajaa lisää valmentautumaan sekä kieleen että koulukulttuuriin. Vastaavasti kaksi kiinalaista opettajaa opettaa Suomessa äidinkieltään ja eri oppiaineita kiinaksi. Suomi – kiina-opetus toteutetaan yhteistyössä Kiinan opetusministeriön kanssa. Toisena yhteistyökumppanina on Office of the Chinese Language Council International (HANBAN). Aloite suomi – kiina-opetuksesta Helsingissä tuli Suomen Itsenäisyyden juhlavuoden rahasto Sitralta. Leena Seitola Meilahden ala-asteen rehtori Päivi Paakkanen (keskellä) ja suomi – kiina, eli kisuopetuksessa töitä tekevät opettajat Susanna Kosonen (oikealla) ja Pia Näsman-Hao (vasemmalla) iloitsevat kaksikielisen opetuksen aloittamisesta koulussaan. H elsingin peruskoulussa voi nyt ensimmäistä kertaa opiskella kiinaa, sillä Meilahden ala- ja ylä-asteella aloitettiin kaksikielinen suomi – kiina-opetus tänä syksynä. Kiinan kielen opintoihin paneutuu kouluissa jo yhteensä yli 70 oppilasta. ”Kuulin suunnitelmasta puolitoista vuotta sitten ensimmäisen kerran ja innostuin heti”, kertoo Meilahden alaasteen rehtori Päivi Paakkanen. Uuden opintokokonaisuuden aloittaminen ja materiaalien hankkiminen on ollut haastava urakka. Suunnitteluun palkattiin syksyllä 2007 opettaja Pia Näsman-Hao, jolle kiinan kieli ja kulttuuri oli tuttua jo ennestään. Aurinkolahden koulusta virkavapaalla oleva Näsman-Hao opiskeli mandariinikiinaa Pekingin yliopistossa 1990luvun alkupuolella ja hän käyttää kiinaa myös yhtenä kotikielenään. ”Kielen opiskelun alku oli hankalaa. Päätin kuitenkin, että suostun puhumaan ainoastaan kiinaa, vaikka ihmiset olisivatkin mielellään käyttäneet kanssani englantia. Toisen opiskeluvuoden aikana alkoi sitten tuntua siltä, että pystyn jo käyttämään kieltä”, muistelee Pia Näsmän-Hao. Kiinaa voi Meilahden ala- ja yläasteella opiskella ensimmäisenä tai kolmantena vieraana kielenä, sekä kokonaan kaksikielisessä opetuksessa. Opetus tapahtuu mandariinikiinan kielellä. Kaksikielisessä suomi – kiina-opetuksessa noudatetaan suomalaista peruskoulun opetussuunnitelmaa. Oppilaat opiskelevat keskeisiä oppiaineita sekä suomen että kiinan kielellä. ”Kaksikielisessä opetuksessa lapsille opetetaan matematiikkaa, kiinankiel- tä sekä elämänkatsomustietoa kokonaan kiinaksi ja opettajat ovat kiinalaisia”, mainitsee rehtori Paakkanen. Tavoitteena on, että lasten kiinan ja suomen kieli kehittyisivät yhtä vahvoina. Moni kaksikielisessä opetuksessa oleva koululainen tulee Meilahteen pitkän matkan takaa, myös naapurikunnista. Opetus on tarkoitettu joko kiinaa äidinkielenään puhuville tai muutoin riittävän kiinankielen taidon osaaville lapsille ja nuorille. Opettaja Näsman-Hao kertoo, että kiinan kieltä opiskelevat ensimmäisen luokan oppilaat ovat olleet nopeita oppimaan uutta. Kieltenopiskelu on innostanut myös oppilaiden vanhempia. Heidän toivomuksestaan perustettiin kiinan lukijoiden ryhmä myös toisen luokan oppilaille. Kolmantena vieraana kielenä kiinaa lukee kahdeksannella luokalla 14 oppilasta. Lutikat tulevat taas Y Lapsiperheille oma verkkopalvelu W ellsinki on uusi helsinkiläisille lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen suunniteltu verkkopalvelu, jonka tarkoituksena on edistää hyvinvointia. Sivustolle on koottu tietoa muun muassa Helsingin palveluista sekä kyselyjä palveluiden parantamiseksi. Verkkopalvelu toimii tiedonkeruukanavana lakisääteisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2009 – 2012 tekemiselle. Suunnitelman ensimmäinen versio valmistuu vuoden loppuun mennessä. Valtuustokäsittelyssä se on ensi keväänä. Wellsingissä kartoitetaan myös vanhemmuuden iloja ja haasteita. Kysely on tärkeä lähde hyvinvointisuunnitelmalle, joten vastauksia toivotaan vielä syksyn aikana mahdollisimman paljon. Kysely löytyy aikuisten osiosta. Lapsille ja nuorille on omia vaihtuvia kysymyksiä, Wellu e-kortti sekä galleria. ● Sivut löytyvät osoitteesta www.wellsinki.fi. mpäristökeskukseen tulleiden lutikkatiedustelujen määrä on kaksinkertaistunut edellisvuodesta. Huhti-syyskuun aikana yhteydenottoja oli noin 35. Lutikat olivat Suomessa tavallisia 1950-luvulle asti, mutta harvinaistuivat nopeasti seuraavalla vuosikymmenellä. Monissa köyhissä maissa nämä syöpäläiset ovat olleet jatkuvasti yleisiä. Matkailu ja kansainväliset massatapahtumat todennäköisesti edistävät lutikoiden leviämistä maailmalla. Lutikan voi saada riesakseen esimerkiksi matkatavaroiden mukana. Asunnosta toiseen lutikat voivat levitä ihmisten, vaatteiden tai vaikkapa käytettynä hankitun runkopatjan mukana. Siivoamalla perusteellisesti, kaupan hyönteismyrkkyjen avulla sekä noudatta- Ku va K i m m o B ra n d t Ku va H e l s i n g i n ka u p u n g i n mu s e o malla hyvää hygieniaa luteiden määrän voi saada hallintaan, mutta usein vasta ammattilaisen käsittely poistaa ongelman lopullisesti. Ludehavainnosta tulee ottaa yhteyttä ensin isännöitsijään ja tarvittaessa myös asunto-osakeyhtiön hallituksen jäseniin. Kaupungin ympäristökeskuksen asiakaspalvelusta saa neuvontaa tuholaisten torjumiseksi sekä haittaeläinesitettä. Esite on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ympäristökeskukseen voi myös tuoda Helsingin alueelta löydettyjä sisätilojen tuholaishyönteisiä tunnistettavaksi. ● Ympäristökeskus, Helsinginkatu 24, p. 310 13000 ma – pe klo 9 – 13. Lisätietoja saa myös internetosoitteesta www.hel.fi/ymk. 6 Helsinki-info ● 5 ● 2008