Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

LyhytInfo Uusi kevyen liikenteen silta Viikinmäkeen antaanjoen yli johtava uusi kevyen liikenteen silta on avattu. Silta sijaitsee noin 200 metriä Pikkukosken uimarannalta joen alajuoksulle päin ja yhdistää rantoja pitkin kulkevat ulkoilureitit. Viikinmäen tuleva asuntoalue on aivan sillan naapurina. Sillalla on pituutta 48 metriä. Suunnittelukilpailun tuloksena syntynyt silta sopii hoikan rakenteensa ansiosta jokimaisemaan. Se kohoaa vain välttämättömän mitan nykyisiltä väyliltä ylöspäin ja tukeutuu mahdollisimman paljon jo olevaan kevyen liikenteen väylästöön. Vantaanjoen itärannan niittyalueet on kunnostettu hiljattain. Maiseman kunnostustoimet parantavat ja monipuolistavat joenvarren virkistyskäyttöä ja maisemakuvaa. Avustuksia terveystyöhön Vielä tämän viikon ajan on haettavissa toiminta-avustuksia helsinkiläisten terveyden edistämiseen ja tukitoimintaan ensi vuodeksi terveyslautakunnalta. Enintään 200 000 euron suuruista avustusta voidaan myöntää yhdistyksille, säätiöille ja poikkeustapauksissa yleishyödyllisiksi luettaville osakeyhtiölle. Avustusta voi saada esimerkiksi potilasryhmien vertaistukityöhön. Hakuaika päättyy 30.10.2009. Tarkempia taustatietoja, ohjeita ja hakemuslomake ”Lv 290” löytyy nettiosoitteesta www.hel.fi/terveyskeskus. Lomakkeen saa myös terveyskeskuksen kirjaamosta osoitteesta Siltasaarenkatu 13, 4. krs. V ja asuntorakentaminen on alkanut. Vantaanjoen rantakallioille toteutetaan korkealaatuinen 3 000 asukkaan ”kivinen kukkulakaupunki”. Arvokas niittyalue kunnostetaan Viikissä Kaupunki aikoo palauttaa Viikissä sijaitsevan pusikoituneen niittyalueen yhdeksi Helsingin perinnemaisemakohteista. Uhanalaisille kasveil- le ja perinnemaisemalle annetaan tilaa vajaan hehtaarin kokoisella ja muinaisen laidunnuksen synnyttämällä rinneniityllä, joka sijaitsee Bäcksin torpan vanhoilla sijoilla. Helsingin yliopiston hallitsemilla mailla ja Viikin luonnonsuojelualueen tuntumassa oleva rinneniitty on kaupungin ympäristökeskuksen mukaan yksi Helsingin arvokkaista kasvillisuuskohteista. Kunnostuksella pyritään palauttamaan alueen avoimuus ja luomaan hyvät olosuhteet arvokkaille keto- ja niittykasveille. Niityn kasvivalikoimiin kuuluvat ainakin virnasara, kartioakankaali, ketoneilikka, mäkitervakko, aho-orvokki, ahdekaunokki, ketonoidanlukko ja kissankäpälä. Lokakuun aikana tehtävissä hoitotöissä poistetaan vesakkoa, lehtipuiden taimia, pajuja ja vadelmapensaita. Kolme kirjastoa on suljettu Kallion, Kannelmäen ja Kulosaaren kirjastot on suljettu toistaiseksi. Kalliossa ja Kannelmäessä tiloja remontoidaan ja töiden arvioidaan valmistuvan vuodenvaihteen jälkeen. Kulosaaren kirjasto suljettiin monitoimirakennuksessa ilmenneiden sisäilmaongelmien vuoksi. Kulosaarelaisia palvelee toistaiseksi kirjastoauto, joka pysähtyy kirjaston edessä (Kyösti Kallion tie 1) tiistaisin kello 15.25 – 15.55. Kannelmäen kirjaston kirjavaraukset voi remontin ajan noutaa PohjoisHaagan kirjastosta (Kaupintie 4). Kallion kirjastoon tehdyt varaukset voi hakea Vallilan kirjastosta. Noutopaikan voi halutessaan vaihtaa HelMetin omissa tiedoissa tai soittamalla numeroon (09) 310 85053. Vallilan kirjasto (Päijänteentie 5) on Kallion remontin aikana avoinna myös sunnuntaisin. Kaikista kolmesta kirjastosta lainatun aineiston voi palauttaa muihin kirjastoihin. Kaupunki kukkulalle Viikinmäen länsiosaan kaavoitetun uuden asuinalueen maaperän puhdistus ampumaradan jäljiltä ja kunnallistekniikan rakentaminen ovat loppusuoralla Ulkoilijat pääsevät Vantaanjoen yli Viikinmäessä uutta, neljä metriä leveää siltaa pitkin. Koululaiset on haastettu roskavideo-talkoisiin R oskavideokampanja, www. roskavideo.fi, on Helsingin rakennusviraston nuorille suuntaama ympäristö- ja mediakasvatuskampanja, johon on mahdollista osallistua koko maassa. Nuoret tekevät sivustolle omia videoitaan, joiden aiheina ovat viihtyisämpi kaupunkitila sekä ympäristöstä ja muista ihmisistä välittäminen. Kampanja tarjoaa mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen nuorten omalla äänellä. Kampanjan aluksi Helsingissä järjestettiin videotyöpajoja, jois- sa yläkouluikäiset toteuttivat elokuvaohjaaja Johanna Vuoksenmaan ja elokuvaaja Jan Nymanin opastuksella omia videoitaan. Työpajat taltioitiin, ja taltioinneista on koostettu kampanjasivuille opetusmateriaali, jossa käydään läpi elokuvan tekemisen alkeet käsikirjoittamisesta kuvaamiseen ja näyttelijän ohjaamiseen. Virtuaalinen työpaja löytyy kampanjasivuilta www.roskavideo.fi nimellä Elokuvataiteen esikoulu. Elokuvataiteen esikoulun ohjeiden avulla voi joko itse tai opettajan ohjauksella aloittaa oman videon suunnittelemisen ja toteuttamisen. Videot on mahdollista kuvata video- tai kännykkäkameralla. Valmiit videot ladataan kampanjasivuille. Sivustolta löytyy ajankohtaista tietoa nettivideoiden tekijänoikeuksista, linkkejä vapaasti käytettävään musiikkiin sekä muita hyödyllisiä vinkkejä. Roskavideo-kampanja jatkuu vuoden loppuun. Kampanjan päätyttyä videon kampanjasivulle ladanneiden kesken arvotaan kymmenen kappaletta Nokian matkapuhelimia, joilla onnistuu myös videokuvaaminen. Roskavideo-sivusto jää Internetiin, ja sivuilla oleva materiaali on vapaasti käytettävissä kaikkien Suomen koulujen media- ja ympäristökasvatustyössä. Nuorten työpajoilla tuottamasta kuvamateriaalista tuotetaan myös tietoiskuja Ylen kanaville. Helsingin kaupungin rakennusviraston roskavideokampanjassa yhteistyökumppaneina ovat Helsingin kaupungin opetusvirasto, Nuorisoasiainkeskus ja Yleisradio. Vapaaehtoistoiminnan messut Pääkaupunkiseudun vapaaehtoistoiminnan rekrytointimessuilla voi tutustua kymmenien järjestöjen, yhdistysten ja muiden näytteilleasettajien toimintaan ja ilmoittautua mukaan itseä kiinnostavaan vapaaehtoistyöhön. Messut ovat tiistaina 1.12. klo 14-19 Vanhalla Ylioppilastalolla, Mannerheimintie 3. Energiaa sadan vuoden ajan H e l s i n g i n ka u p u n g i n ku va p a n k k i , ku va M a r i H o h t a r i H elsingin ensimmäinen kunnallinen sähkölaitos, sähköasema ja voimalaitos syntyivät vuonna 1909. Suvilahden korkean piipun myötä kaupungin ilmanlaatu parani merkittävästi. 100-vuotista toimintaansa juhliva Helsingin Energia on kunnan liikelaitos, joka jo yli 50 vuoden ajan on perustanut toimintansa ilmanlaadun ja kustannusten kannalta tehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotan- toon ja kaukolämmitykseen. Nykyisin kyse on kaukojäähdytyksen myötä kolmoistuotannosta. Sen maailman huippua edustavasta hyötysuhteesta EU:n Alueiden komitea palkitsi Helsingin Energian vuonna 2008. ”Uusiutuvalla energialla on jatkossa yhä kasvava merkitys energiantuotannossa. Lisäämme hallitusti uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Merkittävät tuulipuistohankkeet ovat vireil- lä ja metsätähteen polttomahdollisuuksia nykyisissä ja tulevissa voimalaitoksissa tutkitaan. Päästötöntä energiaa saamme myös nykyisten ja tulevien ydinvoimaosuuksiemme kautta”, Helsingin Energian toimitusjohtaja Seppo Ruohonen totesi 100-vuotisjuhlaseminaarissa 13. lokakuuta. ”Tavoittelemme hiilidioksidineutraalia tuotantoa vuosisadan puoliväliin mennessä. Siinä meitä auttavat innovaatiot kuten biomassan kaasutustekniikan kehittäminen, hiilidioksidin talteenottoteknologiat, biohiili ja monipolttoaineratkaisut. Ehkä myös uudet teknologiat ovat jo silloin tehneet läpimurron”, Ruohonen mainitsi. Senioreille tietokoneoppia Palvelukeskuksiin ja omaishoidon toimintakeskuksiin on hankittu 28 uutta tietokonetta asiakkaiden käyttöön. Tarkoituksena on parantaa ikäihmisten mahdollisuuksia tietokoneen avulla tiedonhankintaan, harrastamiseen, ihmissuhteiden ylläpitoon ja palvelujen hankintaan. Kaksi atk-ohjaajaa kiertää palvelukeskuksissa antamassa asiakkaille henkilökohtaista opastusta. 2009 ● 5 ● Helsinki-info 7