Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

13 2010 ● 6 ● Helsinki-info neuden ja säröt Parhaita on poimittu näyttelyyn ja kirjaan. 70-luvun yhteishenkeä, optimismia ja kantaaotta- vuutta. Epäkohtiin tartuttiin pontevasti”, toteaa Eeva Rista. Ristojen kuvista välittyy hyvin aikakauden po- liittisuus: oli mielenosoituksia, kantaaottavia ta- pahtumia ja asukasaktivismia. Ristat eivät kään- täneet selkäänsä epäkohdille, vaan antoivat ka- meranlinssinsä tavoittaa asunnottomia ja kerjä- läisiä siinä missä silmäätekeviä ja keskiluokkai- siakin. Ihmiset suhtautuivat Ristojen mukaan ku- vaamiseen luonnollisesti. ”Yritimme olla mahdollisimman huomaamat- tomia: emme asetelleet kuvattavia tai odottaneet sopivaa ilmaa ja valaistusta, vaan taltioimme ih- misiä, tapahtumia ja miljöitä milloin minkäkin- laisissa olosuhteissa ilman ennakkosuunnittelua. Meillä on vähän sisäkuvia, koska niissä kuvaami- nen tuntui liian suunnitelmalliselta ja rajatulta. Kuvillamme ei ole tendenssiä, ja juuri se taitaa tehdä niistä aika ainutlaatuisia”, sanovat Ristat. Heistä on harmillista, että nykyisin vastaava kuvaaminen saa ihmiset varuilleen. ”Otapa kamera esiin kadulla, niin heti on joku tivaamassa, mihin kuva tulee ja näkyykö hän siinä. Ihmisten käytös voi olla aika aggressiivista, pelokasta ja varovaista. Sinänsä sen ymmärtää, kun internetissä leviää vaikka millaisia kuvankä- sittelyllä vääristettyjä kuvia ihmisistä herjat pe- rässään”, toteaa Eeva Rista. Ei omaa kotialbumia Ristat ovat jättäneet kuvaamisen melkein koko- naan: Eeva lopetti 80-luvun lopulla ja Simo on vä- hentänyt sen satunnaiseksi. Eeva on sittemmin osallistunut lukuisiin valokuvia ja elokuvia käsi- telleisiin projekteihin, kuten Albumit auki -hank- keeseen, johon kerättiin helsinkiläisten valoku- via. Ristoilta itseltään on turha pyytää kotialbu- mikuvia. ”Meille taisi käydä kuin sananlaskun suutaril- le. Kuvasimme kodin ulkopuolella niin paljon, et- temme tulleet taltioineeksi perheemme vaiheita kotialbumiin, ja sekös harmittaa.” Heidän Helsinki-albuminsa ovat onneksi sitä paksummat ja kattavat pitkän ajan. ”Olemme molemmat paljasjalkaisia stadilai- sia emmekä voi olla rakastamatta kotiseutuam- me. Toivottavasti se välittyy kuvistamme”, Ristat toteavat. Tiina Kotka ● Eeva ja Simo Ristan kuvia on nähtävissä Hakasalmen hu- vilassa (Mannerheimintie 13 D) 27.2. saakka ja osoitteissa www.asfalttiajaauringonkukkia.f ja www.taivaanalla. lasipalatsi.f sekä kirjassa Asfalttia ja auringonkukkia, jul- kaisija Helsingin kaupunginmuseo. Asunnot lämmitettiin Ristojen asumassa talossa Kruununhaassa puulla vielä vuonna 1970: talomies tyhjentämässä klapikuormaa Meritullinkadun puolella. Telakan työntekijöillä oli kova kiire ruokatunnille Länsisatamassa vuonna 1975. Lapset saivat leikkiä ilman aikuisen valvontaa asfalttipihoilla vielä vuonna 1975. Kuva on Ristojen kodin sisäpihalta Liisankatu 7:stä. K u v a H e l s i n g i n k a u p u n g i n m u s e o , E e v a R i s t a Ristat kuvasivat uusissa lähiöissä: lapsia Puotinharjussa päiväkodin portilla vuonna 1970. K u v a H e l s i n g i n k a u p u n g i n m u s e o , E e v a R i s t a K u v a H e l s i n g i n k a u p u n g i n m u s e o , S i m o R i s t a K u v a H e l s i n g i n k a u p u n g i n m u s e o , S i m o R i s t a