Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

T A M M I– M A A L IS K U U 2 0 1 1 H E L S IN K I-IN F O 1 ↓ I N F O A J U U R I N Y T HELSINKI-INFO 1/2011 JULKINEN TIEDOTE Uusi vuosi, uusi ilme lehdellä! Luminen kaupunki ulkoilee Helsingin yllätykset tarjolla Tutustu tuoreeseen sisältöön… 2 Helsinki-info ● 6 ● 2010 Toimitukselta English Supplement on the Web Helsinki-info – this printed newspaper – is published by the City of Helsinki and distributed to all Helsinki households six times a year. Helsinki Info’s English Supplement is published only on the City Website, also six times a year. Now on the Web: Immigration at an Important Juncture The foreign-born population of Helsinki is growing rapidly, inevitably and essential- ly for the city’s future. How are immigrants integrating? The picture is emerging. M ovement of culture, money and people is part of the world we live in today,” says An- nika Forsander, Helsinki’s Director of Immigra- tion Affairs. “What is the alternative?” she asks. “Take health care: 15 percent of the doctors at the Helsinki health centres are foreign born. So are nearly half of the metropolitan area bus drivers.” Ten percent of Helsinki residents are foreign born, and the frequency is higher among young age groups. The percentage is expected to rise to 20 – 25 by 2025 – close to the level in Stock- holm today. The main challenge to immigrants is jobs. “I have never seen an immigrant who wouldn’t want to work,” Dr Forsander emphasizes. She has worked in the immigration fi eld for over 20 years including immigrant adult education. The job market also reveals the success of im- migration policies through mobility – how long it takes for immigrants to fi nd employment and se- cure jobs at their level of education. ● Read more: www.hel.f /helsinki-info > In English News and Cultural Topics in English A lexis Kouros missed English-language me- dia in Finland. To have some, he founded his own: SixDegrees and Helsinki Times. Both publi- cations have also been embraced by many Finnish speakers. Iranian-born Alexis Kouros, a doctor, moved from Hungary to Finland in 1990 to conduct ad- vanced studies in medicine. “I took up Finnish studies immediately on my arrival in Finland, and after two months I was al- ready working as a doctor in the Pori city hospi- tal,” Kouros says. ● Read more: www.hel.f /helsinki-info > In English A n n i k a F o r s a n d e r , p h o t o b y R h i n o c e r o s L t d . “ Palveluja kaikille K aupungit vetävät puoleensa liikkuvaa väestöä eri puolilta maailmaa. Suo- men maahanmuuttajataustaisesta väestöstä puolet asuu Helsingin seu- dulla. Helsingin asukkaista ulkomaalaistaustaisia on 10 prosenttia ja osuuden arvioidaan kasvavan yli 20 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Muunmaalaisten muuttoliikkeen suuntautuminen nimenomaan kaupun- keihin on yleismaailmallinen ilmiö, sanoo Helsingin maahanmuutto-osaston johtaja Annika Forsander. Myös hyödyt koituvat kaupungeille, jos asiat osa- taan hoitaa oikein. Kielitaito on tulijoiden kotiutumisessa keskeistä. Miksei Helsingissä verovaroillamme opiskeleville lukuisille ulkomaalai- sille opiskelijoille opeteta edes alkeita suomen kieles- sä? Forsander kysyy haastattelussaan, jonka voi lukea kokonaisuudessaan Helsinki-infon englanninkielisessä nettiliitteessä (ks. alla osio English Supplement on the Web). Työvoimaa tarvitaan, mutta käytännössä työllisty- minen suomalaisilla työmarkkinoilla on lähes mahdo- tonta ilman kielen hallintaa. Suunnistaminen suomalaisen sosiaaliturvajärjestel- män sokkeloissa, verotuksen yksityiskohtien selvittämi- nen tai erilasten lupa-asioiden penkominen on usein kafkamainen kokemus kantaväestöllekin. Hallinnon ja byrokratian erikoisslangia osaamattomalle ulkomaalai- selle se on helposti ylivoimaista. Tarvitaan räätälöityjä neuvontapalveluja. Näitä on tarjonnut Itä-Helsingissä pitkään toimi- nut sosiaaliviraston maahanmuuttajien neuvontapis- te. Vuoden vaihteen jälkeen neuvontapiste siirtyy kau- pungintalolle, jossa se yhdistyy nykyiseen yleisneuvon- taan Virka Infoon. Muutto Itäkeskuksesta kaupungintalolle on jakanut mielipiteitä. Pitäisikö nimenomaan maahanmuuttajien palvelemiseen erikoistuneen neuvonnan sijaita idässä, lähellä maahanmuuttajavaltaisia lähiöitä? Entä mikä on optimaalinen sijainti, kun pyritään palvelemaan kaikkia asukkaita, taustasta riippumatta ja ihmisiä erottelematta? Ja onko ylipäätään suotavaa, että muualta tulevat keskittyvät tiettyihin osiin kaupunkia? Uutta kaikkien asukkaiden yhteistä neuvontapistettä Virka Infoa ryhtyy johtamaan Christina Huotari, nykyinen maahanmuuttajien neuvontapisteen vetäjä, joka näkee muutossa keskustaan paljon hyviä puolia. ”Yhdenvertaisuus on tärkeää. Kaupungintalo halu- taan oikeasti avata kaikille kaupunkilaisille. Tässä kau- punki antaa selvän viestin, ettei maahanmuuttajia Hel- singissä haluta eristää lähiöön”, sanoo Huotari, jonka haastattelu löytyy tästä lehdestä sivulta 11. Entä mitä Helsingistä kotikaupunkina ajattelee ira- nilaissyntyinen lääkäri, kirjailija ja toimittaja Alexis Kouros? Lue haastattelu takakannesta ja englannik- si nettiliitteestä. Rita Ekelund Palautetta tästä kaupungin asukaslehdestä ja ideoita toimituksel- le voi antaa lukijakyselyssä Helsinki-infon verkkosivuil- la, www.hel.fi /helsinki-info. 1 Ensi vuonna Helsinki-info muuttaa kokoaan ja näköään. Ensimmäinen uuden näköinen lehti il- mestyy helmikuussa.