Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

20 Helsingfors-info ● 6 ● 2010 I korthet F o t o L e i f W e c k s t r ö m Doftande julgranar, tindrade jul- ljus och julbord som dignar av jul- mat. Jultomten eller julgubben och så alla julklappar till nära och kära. J ulen är en speciell högtid och förvänt- ningarna är ofta stora. Helst ska man njuta av förberedelserna men för många blir dagarna före julaftonen stressiga. Och så fi nns alla de som är ensamma och inte har tillgång till den gemenskap som julen gärna ska symbolisera. Men man kan träffa folk och känna på julstämning på jultorgen, Tomasmarkna- den i Esplanadparken pågår fram till den 22 december och är öppen alla dagar. Ny- komlingar som julmarknader hittar man på Narinken i Kampen och så förvandlas också Centralgatan till en julmarknad. Gratis f lm om Helsingfors Helsingfors stadsmuseum bjuder dagligen på gra- tis f lmförevisningar på Kino Engel. Det mesta går på f nska, och det f nns en hel del stumf lm, men onsdagen den 15 december visas f lm med svensk text eller svenskt ljud om stadsdelen Skatudden, om arkitekten Alvar Aalto och om stadsfullmäkti- ge som började sammanträda 1876. Samma dag visas dessutom tre f lmer om de ryska kejsarna Alexander I, Nikolaj I och Alexander II. Kino Engel f nns på Sof egatan 4. Fina foton från sjuttiotalet Asfalt och solrosor heter den nya fotoutställning- en i Villa Hagasund. Där man i början av året visa- de Signe Branders skildring av det tidiga 1900-ta- lets Helsingfors har Simo och Eeva Rista doku- menterat vardagen på 1970-talet. Trots att det handlar om en stad och en tid som fanns för bara fyrtio år sedan har mycket förändrats och det gäl- ler allt från miljöer och människor till bilar och kläder. En sevärd utställning som pågår till 27 fe- bruari 2011. Gratis inträde. Villa Hagasund ligger vid Mannerheimvägen 13. Tweens för f ickor i åk 5 – 6 Tweens är gruppen ska starta efter jullovet på ungdomsgården Sandels i Tölö. Tweens är avsett f ickor som vill ha roligt och syssla och pyssla i en liten grupp. Vi utgår från gruppens önskemål och det kan handla om att göra egna skönhetspro- dukter, dans, väggklättring, mode, skönhet, vän- ner och pojkvänner. Meningen är att träf as på onsdagar kl. 15 – 16.30 med start i januari. Sandels bjuder på mellanmål och som ledare fungerar De- nice Lönnroth. Anmälan på tfn 09 310 89126. Teater Sirius ger Beckett Samuel Becketts tragikomiska klassiker från 1949 I väntan på Godot kommer upp på repertoarer- na med jämna mellanrum och nu är det Teater Si- rius som sätter upp pjäsen i regi av Niklas Gound- stroem. Sirius är en av grupperna som spelar på Universum på Styrmansgatan föreställningarna ges mellan den 6 december och 31 januari. Form och design på Arbis Vårterminen på Arbis kommer i gång den 10 januari och utöver alla kurser, som antingen fortsätter från hösten eller är nya, står bland annat samtalet Vad är design på programmet. Det är glasformgivaren Camilla Moberg som samtalar med galleristen Ka- tarina Siltavuori och det sker den 12 januari. Kurs- utbudet f nns i programhäftet för 2010 – 2011 och i en särskild bilaga som utkommer på årets sista dag. Registratorskontor vid en adress Registratorskontoren sammanslås till en enda en- het, med två f lialer vid socialverket respektive anskaf ningscentralen, från början av 2011. Hel- singfors stads registratorskontor ska verka i stads- huset och är öppet må – fr kl. 8.15 – 16. Man även utom tjänstetid kan man lämna in handlingar på stadshuset på vardagar kl. 9 – 19 och lö – sö kl. 10 – 16. Adressen är Norra esplanaden 11 – 13, e- post på helsinki.kirjaamo@hel.f . Tidigare har var- je ämbetsverk haft ett eget registratorskontor. S amma daghem, samma adress, samma ”dagistanter” och sam- ma vardagsruljangs. Det gäller när en administrativ omställ- ning genomförs inom den svenska dagvården i stan. ”Det är ingenting dramatiskt som sker utan det handlar om en reform som ska leda till större möjligheter att koordinera och att skapa förutsättningar för ännu bätt- re samarbete och verksamhet”, säger pro- jektkoordinator Camilla Zakowski och tillägger att omställningen också resul- terar i att man har tydligare grepp om helheten. Man ska också uppnå synergi- effekter rörande lokaliteterna men det är fråga om senare projekt. Det som nu sker är att den svenska barndagvården, som hittills har adminis- trerats av socialverket, blir i årsskiftet en del av utbildningsverkets verksamhet. Linjen för svensk utbildning vid utbild- ningsverket har hand om de svenska lågstadierna, högstadierna och gymnasierna. Och från 1.1. 2011 har linjen alltså även hand om den svenska dagisverksamheten. I Helsingfors fi nns 32 svenska daghem och 12 svenska grupp- familjedaghem. Och så köper staden svenska dagvårdstjänster av 12 privata daghem. Det fi nns dessutom yt- terligare fyra privata daghem i stan. 350 anställda på daghemmen övergår i utbild- ningsverkets tjänst. ”Omställningen innebär inga fysiska ändringar. Daghemmen fortsätter där de nu verkar, på samma plats, med samma män- niskor och samma rutiner. Och vi tar inte ef- ter Sverige där man genomförde en liknan- de reform men ändrade då på hela begrep- pet barndagvård så att man nu bara talar om förskola oavsett hur gammalt barnet är. Vi gör det alltså inte”, försäkrar Zakowski. Högtidlig julstämning utan kommer- siell anknytning kan man njuta av i kyr- korna där den traditionella allsången De vackraste julsångerna drar fullt hus. De tre svenska församlingarna bjuder på skö- na julsånger enligt följande: ● Johannes församling: Den 19 decem- ber kl. 18 i Gamla kyrkan, 22 december kl 18 i S:t Jacobs kyrka och 26 decem- ber kl. 18 i Berghälls kyrka. ● Matteus församling: Den 15 decem- ber kl. 19 i Degerö kyrka, 16 december kl. 19 i Kvarnbäckens kyrka, 19 decem- ber kl. 18 i Matteuskyrkan och 20 de- cember kl. 19 i Nordsjö kyrka. ● Petrus församling: Den 12 december kl 16 i Munknäs kyrka och den 19 de- cember kl. 16 i Kottby kyrka. ● Traditionell julsång med Akademiska sångföreningen och Lyran, 17 december kl. 18.00 respektive 20.30 i Johannes- kyrkan. ● En alldeles annan typ av julmusik ljuder i Tempelplatsens kyrka den 4 ja- nuari 2011 kl 19 då jazzsångerskan Ma- riah Hortans och gitarristen Mathias Sandberg uppträder med Juljazz. Och som julklappar kan man välja etiska sådana. Bland annat Röda korset, Unicef, Amnesty, Interpedia, Kyrkans ut- landshjälp, Rädda Barnen, Finlands fl yk- tinghjälp, Finlands scouter och Världsna- turfonden WWF har alternativa julklap- par som samtidigt stöder behjärtansvär- da ändamål. Snällare har ingen varit. Det försäkrar Felix för julgubben som har en bråd kväll på julaftonen. Nu är det jul igen Svenska dagvården under nytt tak F o t o L e i f W e c k s t r ö m