Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

22 Helsinki-info ● 6 ● 2010 Vuosi vaihtuu Helsinki elokuvissa P uutalojen Kallio -kirjan julkaisun kunniaksi kysymys Matti Kassilan jännityselokuvasta Tulipunainen kyyh- kynen (1961). Tunnistatko tämän Tauno Palon ja Helen Elden kohtaamispaikan? Tarinan Ritvan talo on sijainnut/sijaitsee todennäköisimmin Kallion tai Vallilan suunnalla. Tiedätkö muita suomalaisten jännityselokuvien kuvauspaikkoja esi- merkiksi elokuvista Kohtalo johtaa mei- tä (1945), Yhden yön hinta (1952), Rak- Tunnistatko elokuvan kuvauspaikan? kaus kahleissa (1955) tai Kohtalo tekee siirron (1959)? Kaikista vanhoista elokuvista tietoja otetaan mieluusti vastaan. Katso tunnistamattomia kuvauspaikko- ja ja henkilöitä Suomalaisen elokuvan tie- donkeruun -sivulta linkistä www.kava.fi . Ota yhteyttä perinnetutkija Juha Seita- järveen, osoite KAVA/Seitajärvi, PL 16, 00501 Helsinki, puh. 09 615 40217, 045 657 7383 tai juha.seitajarvi@kava.fi . H elsinki taittaa vuoden pi- meimmän ajan valoteos- ten avulla. Tammikuun ensim- mäisellä viikolla keskusta muut- tuu elämyksellisten valoteosten näyttämöksi. Valon vuodenai- ka – Season of Light -valoteok- set valaisevat kaupungin keskus- taa laajemmin kuin aikaisempi- na vuosina. Nyt tapahtumaan tu- lee mukaan myös useita ulko- maisia valotaiteen huippusuun- nittelijoita. Valomatkalle Espalta Eduskuntatalolle voi osallis- tua 31.12. – 9.1. päivittäin kel- U usi vuosi otetaan vastaan Senaatintorilla ja sen tuntu- massa. Aatto aloitetaan Lasten juhlalla, jota vietetään Helsingin yliopiston juhlasalissa (Aleksan- terinkatu 5) 31.12. kello 17 – 18. Helsingin kaupungin tarjoamas- sa konsertissa vuosi 2011 toivo- tetaan tervetulleeksi vanhojen lastenlaulujen siivittämänä. Musiikkiteatteri Kapsäkin esitys ”Muistoja isoisän laulukir- jasta” soveltuu koko perheelle ja johdattaa kuulijansa rakastettu- jen lastenlauluklassikoiden läm- pimään tunnelmaan. Konsertin päätähtenä esiintyy Paavo Ke- rosuo. Ilmaisliput (enintään 5 lip- pua/perhekunta, ei ennakkova- rauksia) ovat jaossa 27. – 30.12. kello 9 – 19 Helsingin kaupungin- talon Virka Infossa (Pohjoises- planadi 11 – 13). Jäljelle jääneitä lippuja voi tiedustella yliopiston juhlasalin ovelta kaksi tuntia en- nen tapahtuman alkua. Konsert- ti järjestetään yhteistyössä An- Valon vuodenaika kasvaa ja kansainvälistyy lo 17 – 23. Reitti alkaa Espan la- valta, jossa hehkuu Jouko Kärk- käisen rakentama Valokylä. Se- naatintorilla keskipisteenä on Tuomiokirkko, jonka kaunis- ta arkkitehtuuria valo hyväi- lee. Mikki Kuntun Armo-teok- sen lähtökohdat ovat hengelli- set. Valomatka jatkuu Unionin- katua pitkin, jossa katsojat joh- datetaan erilaisiin tunnelmiin Martin Kuhnin teoksella ”100 years”. Unioninkadun varrella, Topelian sisäpihalla, Antti Su- nialan tuliesitys juhlistaa sir- kuksen ja tanssin keinoin tulen kauneutta, lämpöä ja valoa. Kai- saniemen puistossa Tülay Scha- kirin teos ”Hyvä valo, paha valo” elävöittää puistomaisemaa jän- nittävällä tavalla. Ralph Lar- mannin valokuvanäyttely Sano- matalossa sisältää upeita ku- via viime vuoden tapahtumasta. Larmann on maailman huippuja valon ja valotapahtumien doku- mentoijana. Eduskuntatalon va- laisee Per Sundinin teos ”Soul of Suomi”. ● Lisätietoja: www.valonvuodenaika.f www.seasonof ight.f . Valon vuodenajan 2011 kansainväliset suunnittelijat Vasemmalta: Tülay Schakir, Matt Clark, Per Sundin, Mikki Kunttu, Martin Kuhn. K u v a K i m m o B r a n d t K u v a R a l p h L a r m a n n Tähtiloistoa ja säkenöivää tunnelmaa Senaatintorilla nantalon taidekeskuksen ja Hel- singin yliopiston kanssa. Illan uuden vuoden vastaan- otto Senaatintorilla tarjoaa kak- situntisen kimaran valovoimai- sia esiintyjiä ja säkenöivää tun- nelmaa kello 22.15 – 00.05. Juh- lan juontaa Anna-Liisa Tilus. Senaatintorin uusivuosi käynnistyy Philomela kuoron kepein sävelin musiikkineuvos Marjukka Riihimäen johdolla. Kello 22.45 siirtyy huomio het- keksi yleisöön Taina Kanervan ja Tanssikoulu Sambicin rytmit- telyryhmän temmatessa torilla juhlijat hilpeään tanssiin. Myös televisioiden ääressä uutta vuotta vastaanottavat pää- sevät mukaan Senaatintorin juh- lintaan kello 23 lähtien, jolloin TV1 välittää suorana Vuosi vaih- tuu Senaatintorilta -lähetyksen. Aluksi runoilija Sinikka Vuo- la lausuu kirjoittamansa runon uudelle vuodelle. Sen jälkeen estradin ottaa haltuunsa Paula Koivuniemi orkestereineen sekä hänen tähtivieraansa taiteilija Vesa-Matti Loiri. Uudenvuoden perinteiden mukaisesti lähetyksessä kuul- laan Helsingin piispa Irja Asko- lan ja ylipormestari Jussi Paju- sen tervehdykset sekä lauletaan yhdessä Maamme-laulu. Vuoden vaihtuessa ja lähe- tyksen lopuksi lumoudutaan ilo- tulituksesta, jonka Senaatinto- rin taivaalle loihtii tämän vuo- den Ilotulituksen Suomen Mes- tari, Pyroman Oy.