Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

8 Helsinki-info ● 6 ● 2010 K eskustatunnelin on kaavailtu kulkevan Länsiväylältä Helsin- gin ydinkeskustan alitse Sörnäisten rantatielle. Noin kolme ja puoli kilometriä pitkän tunnelin kautta kulkisi arvioiden mu- kaan 50 000 ajoneuvoa päivässä. Tunneli jakaa Helsingin päättäjien mielipiteitä. Suunnittelu on tällä hetkellä keskeytyksissä eikä kaupunki ole toistaiseksi varannut hankkeelle rahaa. Olli-Pekka Poutasen mielestä tun- nelille pitäisi kuitenkin varata asemakaavassa tila, jotta se voi- taisiin tulevaisuudessa rakentaa. ”Keskustan liikenne on tukkoista ja se uhkaa ruuhkautua jatkossa entistä pahemmin. On tärkeää ohjata osa autoliiken- teestä maan alle”, kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuun- nittelupäällikkö perustelee. J oukkoliikenteen runkona ovat tulevaisuuden Helsingissä raiteet, sillä kaupunki on sitoutunut kestävään kehityksen, jota kiskoliikenne edistää. ”Raitiotie jatkuu seuraavaksi Jätkäsaareen”, lii- kennesuunnittelupäällikkö Olli-Pekka Poutanen Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta kertoo. ”Jätkäsaaren ensimmäinen linja on kahdek- sikko, jonka häntä käännetään Salmisaaresta Sau- konpaaden alueelle vuoden 2012 alkupuolella. Kis- kot Kampista Länsisatamaan valmistunevat saman vuoden lopulla.” Myös Kruunuvuorenrannasta kuljetaan keskus- taan jatkossa raitiovaunuilla. Kaupunginvaltuus- to on linjannut, että raitiovaunut kulkevat Laaja- saloon siltaa pitkin, mutta parhaillaan on meneil- lään ympäristövaikutusten arviointi, jossa selvite- tään myös lauttavaihtoehtoa. Poutanen arvioi Laa- jasalon yhteyden voivan toteutua vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Raitiolinjaa 9 suunnitellaan jatkettavaksi Pa- silasta Ilmalaan. Östersundomin raideyhteys hoi- tunee metrolla. ”Pikaraitiotiekin on yhä vaihtoehdoissa mukana, mutta metro on edullisin seudullinen joukkoliiken- neratkaisu”, liikennesuunnittelupäällikkö sanoo. Hernesaareen päässee ratikalla 2020-luvulla. Bussipakassa Jokereita Lähivuosien tärkeimmät bussilinjasuunnitelmat tähtäävät poikittaisten yhteyksien parantamiseen. Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmäkeen aloittaa näillä näkymin vuonna 2014. ”Jokeri-linja 550 Itäkeskuksesta Tapiolaan muu- tettaneen raidelinjaksi, mutta vasta vuosikymme- nen lopulla, jolloin vuonna 2013 solmittava liiken- nöintisopimus päättyy”, Poutanen kertoo. Tiehankkeista Poutanen mainitsee Kehä I:n liittymien parantamisen Kivikonlaidalla ja Itäväy- Helsingin liikenne- ja katusuunnittelu painottuu tulevina vuosina joukkoliikenteen sekä pyöräilyn ja kävelyn edistämiseen. Liikenneturvallisuusnäkökulma on aina suunnitelmissa mukana. Kaupunkisuunnittelun kar lällä. Liittymät muutetaan lähivuosina kaksitasoi- siksi, jolloin ne ovat entistä turvallisempia. Mylly- purontien liittymäkin uusitaan, joskin aluksi vain yhdessä tasossa. Suunnittelijoiden pöydillä ovat myös uusien asuinalueiden Kuninkaantammen ja Kalasataman yhteydet. ”Kuninkaantammeen on rakennettava liit- tymä Hämeenlinnanväylälle. Kalasatamaan suun- nitellaan tunnelia Sörnäisten rantatieltä Herman- nin rantatielle.” Uusia väyliä pyöräilijöille Helsingissä tehtävistä matkoista kuljetaan tätä ny- kyä 7 prosenttia polkupyörillä. Kaupungin tavoite on nostaa osuus 15 prosenttiin, mikä edellyttää li- sää pyöräteitä. ”Suunnittelijoilla on uusia ideoita hyvästä pyö- räväylästä. Runeberginkadulla on jo muutamana kesänä ollut käytössä yksisuuntaiset pyöräilykais- tat, jotka kulkevat ajoradalla erillään jalankulku- liikenteestä. Kokemukset ovat olleet myönteisiä. Yksisuuntaisia pyöräteitä ja -kaistoja rakennetaan muun muassa Mannerheimintielle sekä Mechelinin- kadulle ja Nordenskiöldinkadulle”, Poutanen kertoo. ”Nordenskiöldinkadun kävely- ja pyöräilysiltaan on jo varattu budjetissa rahaa ja myös Töölönlah- delle rakennetaan lisää pyöräreittejä.” Pyöräilijät ja kävelijät saavat myös Baanan. En- tiseen satamaratakuiluun Ruoholahdesta Töölön- ”Tunnelia tarvitaan” ”Jos liikenneväylät eivät ole kunnossa, moni toiminto kaupungissa kärsii”, sanoo Helsingin liikennesuunnittelua päälliköivä Olli-Pekka Poutanen.