Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

2. Aseta kyselyn kysymys ja haluamasi vastausvaihtoehdot kohtaan ”Vastaukset”, ku- kin omalle rivilleen. Vastausvaihtoehdot kannattaa pitää lyhyinä ja ytimekkäinä. Jos vastausvaihtoehdot ovat pitkiä, ne eivät mahdu samalle riville vastausnappulan kanssa 10 . 3. Kohdassa ”Valittavien vaihtoehtojen lukumäärä” voit määrätä, montako eri vaihtoehtoa vastaajat voivat valita. Työkalun oletuksena on sallia vain yksi vaihtoehto. 4. Rasti kohdassa ”Näytä tulokset” asettaa vastaustilaston oletusarvoisesti julkiseksi. Tilasto näytetään tällöin vastauksen antamisen jälkeen. Jos haluat vastausprosent- tien näkyvän jo vastauslomakkeessa, rastita ”Näytä tulokset jo ennen äänestystä”. 5. Jos haluat avata kyselyn heti, ruksaa ”Äänestys avoinna”. 6. Tallenna lopuksi kysely. Jollet valinnut kyselyä avattavaksi heti mutta haluaisit nyt avata sen, valitse toimintopalkin ”Tila” - valikosta uudeksi tilaksi ”Julkaistu”. Kyselytyökalu ylläpitää automaattisesti tilastoa vastausten määrästä ja jakautumisesta sitä mukaa kuin niitä annetaan. Tilasto voidaan pitää auki äänestyksen kestäessä, tai se voidaan halutessa julkaista vasta kun itse kysely on suljettu. Lopuksi käyttövinkki: Jos samalle kohderyhmälle tarkoitettuja kyselyitä luodaan ajan mittaan useita, mutta kullakin hetkellä vain yksi kysely halutaan pitää näkyvissä, on tarkoituksenmukaista toimia seuraavasti: 1. Luodaan kyselyille oma kansio, joka pidetään julkaisemattomana. 2. Aina kun tehdään uusi kysely, se nostetaan avaamisen jälkeen näkyviin sisältöruuduksi sisältöruutupalstalle. Vaikka kansiota itsessään ei ole julkaistu, kysely näkyy nyt palstalla. Kun kysely suljetaan, kyselyn vastaustilasto jää sisältöruutupalstalle näkyviin. 3. Kun seuraava kysely tehdään ja avataan, se nostetaan edellisen (jo suljetun) kyse- lyn tilalle sivupalstalle ikkunaan. Tällöin edellinen kysely ei enää näy millään lailla, koska kansiota ei ole julkaistu eikä edellinen kysely enää ole sivupalstan ikkunassa. 8.2 Lomakkeet Koska lomaketyökalun käyttö on tarkoitettu aloitettavaksi käymällä Hexagon IT:n tarjoama työkalun käyttökoulutus, tässä ohjeessa käydään läpi vain yksinkertainen esimerkki lo- makkeen lisäämisestä. Käyttäjät voivat tehdä työkalulla sivustolle omia vapaamuotoisia lomakkeita ja määrittää lo- makekohtaisesti yhden tai useamman käsittelijän joka tekee kerätylle tiedolle jonkin toi- menpiteen. Oletuskäsittelijä lähettää lomakkeen tiedot sähköpostitse haluttuun osoittee- seen, kun taas toinen käsittelijä tallentaa kerätyt tiedot, ladattavaksi myöhemmin CSV-tau- lukkomuodossa. Hexagon IT:ltä voi myös tarpeen vaatiessa tilata uusia käsittelijöitä. 10 Selkeä ja ytimekäs kysely kerää myös enemmän vastauksia. 39 Kuva 34: Kyselytilasto