Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

1. Käyttöliittymän rakenteen esittely PrimaControl -käyttöliittymä koostuu alla olevaan kuvaan merkityistä osista, jotka voidaan jaotella kahteen ryhmään: sisällön esittämiseen käytettyihin osiin ja toiminnallisiin osiin. Käyttöliittymän näin ryhmitellyt osat esitellään seuraavaksi tarkemmin. 1.1 Sisällön esitysosat Sisällön esitysosia käytetään pääsääntöisesti käyttäjien tuottaman ja järjestelmän auto- maattisesti muodostaman sisällön esittämiseen. Näitä ovat varsinainen sisältöalue ja si- sältöruutupalstojen sisältämät sisältöruudut, joista käytetään myös englanninkielistä ter- miä portlet. Sisällön esitysosat on alla olevassa kuvassa reunustettu katkoviivoin. 1.1.1 Sisältöalue Sisältöalue on keskeinen, laaja alue käyttöliittymässä. Sivut ja muu sisältö esitetään siinä. Lisäksi siihen avautuvilla lomakevälilehdillä sisältöä voidaan esittää ja käsitellä eri tavoin. Etusivun sisältöalueen alareunassa voi myös olla luetteloalue, jolla sijaitsevat niin sanotut nostot. 5 Kuva 1: PrimaControl - järjestelmän käyttöliittymän sisältörakenne sisältöruutu sisältöruutu sisältöalue