Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

1.1.2 Sisältöruudut Vasemmalla tai oikealla sisältöruutupalstalla sijaitsevia sisältöruutuja ovat mm. sivus- ton navigointivalikko ja uusimpien muutosten luettelo, sekä kalenterin kuukausinäkymä. Käyttäjät voivat myös lisätä uusia sisältöruutuja. 1.2 Toiminnalliset osat Toiminnallisiin osiin on koostettu pääsy usein käytettyihin toimintoihin, joilla toteutetaan suurin osa sivuston päivittämisestä: tarkastellaan sivuston sisältöä, käytetään muokkaa- mistyökaluja, lisätään uutta sisältöä ja niin edelleen. PrimaControl-järjestelmän toiminnalliset osat ovat välilehtivalitsin, toimintopalkki ja käyttäjän oma työkalupalkki. Ne on osoitettu alla olevassa kuvassa ja esitellään seuraa- vassa tarkemmin. 1.2.1 Välilehtivalitsin Välilehdet avautuvat sisältöalueelle ja ne sisältävät erilaisia sisältönäkymiä, valitsimia ja työkaluja, joilla voidaan suorittaa erilaisia kaikille sisällöille yhteisiä toimenpiteitä. Välileh- tien sisältöön tutustutaan seuraavaksi tarkemmin. • Portletit -välilehdessä sijaitsee sisältöruutujen hallintatyökalu, jolla kokeneemmat käyttäjät voivat lisätä, poistaa ja siirtää valitun kohteen yhteydessä näytettäviä sisäl- töruutuja. • Sisältö -välilehti on valittavissa kansiotyyppistä sisältöä tarkastellessa. Siihen avau- tuu luettelo kansion sisältämistä sivuista, alikansioista ja muista sisällöistä. Luette- lossa esitetään sisältöjen nimet, viimeisimmät muutospäivämäärät sekä niiden tila (julkaistu tai julkaisematon, jne). Luettelon kohteita voidaan poistaa, kopioida, leika- ta ja liittää muualle ja niiden keskinäistä järjestystä muuttaa. • Näytä -välilehdellä näytetään tarkasteltavan sisällön esitysnäkymä. Kun olet esi- merkiksi tehnyt muutoksia sivustolle, tällä välilehdellä näet, miltä kohde näyttää muutosten jälkeen. 6 Kuva 2: Toiminnalliset osat: välilehtivalitsin, toimintopalkki ja käyttäjän työkalupalkki toimintopalkki välilehtivalitsin omat työkalut