Julkaisu on saatavilla PDF-tiedostona.
Julkaisua voit selata myös iPhonella.

Tämän sivun katselemiseksi tarvitset Flash-soittimen version 9.0.115 tai uudemman. Voit ladata soittimen osoitteesta: http://www.adobe.com/products/flashplayer/.

Pages

• Muokkaa – välilehteen avautuu kohteen muokkauslomake. Esimerkiksi sivutyyppistä sisältöä muokatessa pääset muokkaamaan koko sivun sisältöä; otsikkoa, ingressiä (kuvausta) ja leipätekstiä. • Ominaisuudet – välilehti sisältää lomakkeen sisällön luokittelemiseksi avainsanoin, julkaisemis- ja vanhenemispäivän määrittämiseksi, sisällön kielen asettamiseksi, ja niin edelleen. Tämän välilehden sisältämiä tietoja kutsutaan myös sivun tai muun si- sällön metatiedoiksi. • Sivumallit -välilehti on näkyvissä vain Sivu-tyyppistä sisältöä tarkastellessa. Se si- sältää luettelon sivumalleista, jotka määrittävät erilaisia valmiita asetuksia tekstin ja kuvien sijoittelulle sivunäkymään sekä luetteloiden, uutisten ja lomakkeiden näyttä- miselle. Sivumalleista kerrotaan myöhemmin lisää. • Käyttöoikeudet -välilehden toiminnot on tarkoitettu kehittyneemmille käyttäjille. Nii- den avulla voidaan hallita käyttäjille annettuja, käsiteltävänä olevan sisällön käyt- töön vaadittavia oikeuksia. Roolien avulla voidaan lisätä useampia oikeuksia kerral- la: jokainen käyttäjä jolle rooli on asetettu, saa kaikki roolin oikeudet. 1.2.2 Toimintopalkki Tässä esiteltävät toimintopalkin valikot nopeuttavat usein toistettavia toimenpiteitä, kuten sisällön lisäämistä, julkaisemista tai poistamista, leikkaamista & liittämistä ja niin edelleen. • Toiminnot – valikko tarjoaa nopean tavan leikata, kopioida, poistaa ja nimetä koh- teita. Kun tarkasteltava kohde on sivu, se voidaan nostaa etusivulle tai tehdä siitä kansion oletusnäkymä. Kansiota jolle on asetettu oletusnäkymä, sanotaan osioksi. • Näkymä -valikko esitetään vain Sivutyyppistä sisältöä tarkasteltaessa. Siihen avautuvasta sivumalliluettelosta on nopeampi valita sivulle sivumalli kuin työkalupal- kin Sivumallit-välilehden kautta valitsemalla. • Lisää uusi -valikko on käytetyin tapa lisätä sisältöä sivustolle. Sen kautta voit lisätä sivulle kansioita, sivuja, kuvia, kyselyitä, blogeja ja videoita ym. valikossa näkyviä kohteita. • Tila -valikkoa käytetään kohteiden tilojen vaihtamiseen. Useimmiten valikkoa käyte- tään sisällön julkaisemiseen. Julkaisemisesta, erilaisista tiloista ja niiden vaihtami- sesta kerrotaan oppaassa lisää myöhemmin. 1.2.3 Käyttäjän oma työkalupalkki • Klikkaamalla omaa käyttäjätunnustasi, pääset katsomaan tuottamaasi sisältöä. • Kohdasta Asetukset voit muun muassa vaihtaa sähköpostiosoitteesi, kirjoittaa jo- tain itsestäsi, tai lisätä kotisivulinkkisi tai kuvasi. • Peru -kohdasta pääset perumaan sivun sisältöön tai asetuksiin tekemiäsi muutok- sia. Valitse muutos, jonka haluat peruuttaa ja klikkaa ”Peru” -painiketta. • Palvelusta kirjaudutaan pois työkalupalkin kohdasta Kirjaudu ulos. 7 Kuva 3: Käyttäjän työkalupalkki