TIEDÄTKÖ, MITÄ GRAAFINEN SUUNNITTELIJA TEKEE?

post thumb
Nettisivut
by Jenna/ on 09 Sep 2022

TIEDÄTKÖ, MITÄ GRAAFINEN SUUNNITTELIJA TEKEE?

Verkkosivujen suunnittelu voi vaatia graafisen suunnittelijan apua. Mutta tiedätkö, mitä graafinen suunnittelija tekee? Graafinen suunnittelu on visuaalista suunnittelua. Graafista suunnittelua tarvitaan kuvallisessa viestinnässä, joka voi liittyä verkkosivujen lisäksi moneen muuhunkin asiaan – kuten painotuotteisiin, elokuviin, logoihin ja kyltteihin. Suunnittelijalta vaaditaan etenkin luovuutta, ongelmanratkaisukykyä ja yleensä myös jonkin visuaalisen työvälineen, kuten graafisen suunnittelun ohjelman tai kuvankäsittelyohjelman, hyvää tuntemusta.

MITÄ GRAAFINEN SUUNNITTELIJA TEKEE VERKKOSIVUJA SUUNNITELTAESSA

Graafisen suunnittelijan rooli voi olla hyvin erilainen verkkosivujen osalta riippuen siitä mitä sivustolle tarvitaan. Graafisen suunnittelijan osaamiseen voivat kuulua esimerkiksi värien, tekstin, muotojen ja kuvien hallinta sekä symbolit, typografia, materiaalit ja jopa liike joissain tapauksissa. Graafinen suunnittelija voi esimerkiksi suunnitella sivuston ulkoasua tai vaikkapa sivuston logon.

Graafinen ohjeistus voi myös kuulua jollain tavalla graafisen suunnittelijan töihin. Hän voi suunnitella käytettävän värimaailman, fontin, tyylin sekä muut yksityiskohdat sivustolle. Graafinen suunnittelija hallitsee myös esimerkiksi sivuston ulkoasun sommittelun tasapainoiseksi, eli sommittelun perussääntöjen hallintaa tarvitaan. Moni graafinen suunnittelija onkin saanut niihin ja muihin alan elementteihin kattavan koulutuksen vaikkapa ammattikoulun tai ammattikorkeakoulun alalle suuntautuvista tutkinnoista.

MILLAINEN KOULUTUS ALALLE VAADITAAN

Moni on saattanut oppia esimerkiksi kuvaohjelmien hallintaa vapaa-ajalla, mutta alalle on myös erilaisia koulutusmahdollisuuksia. Niitä ovat esimerkiksi ammattikorkeakoulun muotoilija-tutkinnon graafinen suunnittelu -linja, suorat alalle tähtäävät koulutukset erilaisissa opistoissa sekä esimerkiksi media-alan tutkinto ammattikoulussa. Osa on voinut hakeutua alalle myös esimerkiksi valokuvaajan ammatin kautta, sillä valokuvaus voi olla iso osa graafisen suunnittelijan työtä.