Siirry suoraan sisältöön

Prima paper

opas verkkosivujen suunnitteluun

Nykypäivänä jokaisella yrityksellä, yhteisöllä ja järjestöllä on hyvä olla verkkosivut, jos se haluaa näkyvyyttä. Asiakkaat löytävät yritykset yhä useammin verkon kautta, puhelinluettelot ovat tänä päivänä historiaa eikä suoramainonta pure. Verkkosivuilta haetaan paitsi palveluita, myös tietoa. Prima Paper -sivusto kertoo, mitä kannattaa huomioida verkkosivujen suunnittelussa ja tekemisessä.

Verkkosivujen suunnitteluun ja tekemiseen tarvitaan kotisivujen tekijä, jos itse ei hallitse asiaa. Verkossa on runsaasti ohjeita kotisivujen tekemiseen, mutta jos sivusto tulee yritykselle tai muuten ammattimaiseen käyttöön, kannattaa palvelu ostaa. Ammattitaitoisen tekijän jälki näkyy esimerkiksi visuaalisessa ilmeessä. Harrastuskäyttöön tai omaksi iloksi tarkoitetut sivut voi hyvin tehdä verkosta saataville ilmaisille alustoille.

Verkkosivun visuaalisuus on ensimmäinen asia, jonka sivulla vierailija huomaa. Hyvä graafinen suunnittelu on vähintään yhtä tärkeää kuin laadukas sisältö. Verkkosivun graafiset elementit ohjaavat sivulla vierailevaa.

Visuaalisuus luo ensivaikutelman

Yrityksen tai yhteisön toimiala ja toiminnan luonne määrittelevät, mistä seikoista verkkosivujen suunnittelu lähtee. Sivujen rakentamiseen vaikuttaa myös se, miksi verkkosivut halutaan rakentaa eli millaiseen käyttöön ne tulevat. Visuaalinen ilme kannattaa valita siten, että se sopii toimialaan tai yhteisöön.

Business maailmaan sopivat yleensä visuaalisesti neutraalit ja selkeät sivut. Sininen ja vihreä ovat paljon käytettyjä värejä yritysten verkkosivuilla. Viihdemaailmassa puolestaan käytetään enemmän kirkkaita värejä ja muutenkin räväkämpää ilmettä. Verkkosivut kannattaakin luoda siten, että mielessä pidetään potentiaalinen asiakas, jonka halutaan pysyvän sivulla pidempään eikä lähtevän heti pois.

Verkkosivujen rakenne

Verkkosivujen rakenne kannattaa suunnitella selkeäksi ja yksinkertaiseksi, helposti silmäiltäviksi. Suunnittelijan olisi pidettävä mielessään sivujen käytettävyys – se, että sivuja olisi helppo käyttää, että tieto löytyy sieltä helposti ja että vierailijan on helppo navigoida sivuilla. Sivut on hyvä pitää suhteellisen ilmavina, liian täyteen niitä ei kannata laittaa.

Verkkosivujen rakenne noudattaa yleensä mallia, joka sisältää etusivun ja sisältösivuja. Yrityksillä voi olla myös verkkosivuihin liitettynä verkkokauppa. Jotta sivuista tulisi miellyttävät silmäillä ja helposti navigoitavat, suunnittelussa auttaa myös graafinen ohjeistus. Graafinen ohjeistus ottaa huomioon niin värimaailman, kuvat ja piirrokset, videot, logot kuin tekstin fontin ja koon.

Prima Paper -sivusto auttaa aloittamaan

Prima Paper -sivustolta löydät vinkkejä siihen, kuinka tehdään hyvä verkkosivujen rakenne. Sivujen hyvään rakenteeseen kannattaa satsata, sillä hyvin tehty sivurakenne kertoo Googlelle, mitkä ovat sivuston tärkeimmät sivut. Näin organisaatio saa näkyvyyttä, kun se nousee Googlen haussa korkealle. Kun suosituimmat sivut ovat heti etusivulla helposti löydettävissä, parantaa se myös sivuston käyttäjäystävällisyyttä.
Myös kokenut kotisivujen tekijä hyötyy muutamasta muistisäännöstä, jotka kannattaa huomioida verkkosivujen tekemisessä. Aluksi on hyvä tiedostaa omat taidot ja se tarve, jonka vuoksi sivustoa aletaan rakentamaan. Prima Paper -sivusto kertoo perusasiat, jotka liittyvät suunnitteluun. Suunnitteluun vaikuttaa se, onko sivusto informatiivinen vai onko se jonkun palveluntarjoajan sivusto. Verkkosivusto voi olla myös blogi tai verkkokauppa.

Yhteistyössä

Sivuston rakenne

Ideaalinen sivuston rakenne on pyramidin mallinen: ylimpänä pyramidin huipulla on etusivu ja sen alla pääkategoriat. Kategorioiden alla voi olla niiden asiakokonaisuuksiin liittyviä alasivuja. Pääkategorioiksi kannattaa valita organisaation tärkeimmät painopisteet, esimerkiksi tärkeimmät tehtävät tai palvelut. Asiakokonaisuudet on hyvä rakentaa loogisesti, yleisestä erityiseen tai laajemmista kokonaisuuksista yksityiskohtaisempiin asioihin. Sivuston rakenteessa kannattaa huomioida hakusanat, joista Prima Paper myös kertoo.

Hakusanat takaavat sivuston näkymisen Google-haussa. Sanojen valinnassa toimitaan samalla logiikalla kuin sivujen asiakokonaisuuksissa. Etusivun hakusana valitaan yleisemmältä tasolta, kun taas seuraavan tason sivun hakusana on tarkempi. Alasivujen hakusanat voivat siten olla hyvin yksityiskohtaisia.