GOOGLE OPTIMOINTI TUO ASIAKKAAT VERKKOSIVUILLE

post thumb
Nettisivut
by Jenna/ on 05 Nov 2020

GOOGLE OPTIMOINTI TUO ASIAKKAAT VERKKOSIVUILLE

Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) on Suomessa käytännössä optimointia Googlea varten, sillä se on suosituin hakukone. Google optimointi varmistaa, että tiedonhaulla päädytään verkkosivuille. Näkyvyys Googlessa nostaa verkkosivut hakutulosten kärkeen ja saa potentiaalisen asiakkaan klikkaamaan sivuille. Optimointi kannattaa aloittaa jo verkkosivujen rakenteen suunnittelussa, sillä Google tulkitsee suosituimmat sivut verkkosivuston tärkeimmiksi.

Hakukoneoptimointi on myös omien hakutulosten tekemistä niin houkutteleviksi, että useampi hakija klikkaa omaa hakutulosta. Google optimointi kerää verkkosivuille ilmaista liikennettä Google-hauista. Mitä useampi verkkosivuston hakusanoista sijoittuu Google-hauissa kärkeen, sitä useammin verkkosivuille päädytään. Yritykset luonnollisesti toivovat lisää asiakkaita, kun taas informatiivinen sivusto tavoittelee tiedon leviämistä ja saatavuutta.

HAKUSANOJEN VALINTA

Prima Paper -sivusto kertoo perusasioita hakusanaoptimoinnista, yksityiskohtaisempaa tietoa löytyy runsaasti verkosta tai asiantuntijoilta. Verkkosivun optimoinnin kannalta hakusanojen valinnalla on suuri merkitys. Hakusanojen pitää kuvata sivuston sisältöä, mutta niiden pitäisi myös olla sellaisia, joilla pääsee hakutulosten kärkeen.

Google optimointi tuottaa hyvän tuloksen, kun aluksi tehdään hakusanatutkimus. Eli tutkitaan verkosta, millaisia hakusanoja muut ovat samanlaisesta sisällöstä käyttäneet. Google-haulla voi myös tarkistaa muita läheisesti asiaan liittyviä hakutermejä, Google näyttää nämä sanat aina hakutulosten jälkeen sivun alaosassa. Hakusanojen valintaan voi myös käyttää erilaisia verkossa olevia työkaluja.

HUOMIOITAVAA HAKUSANOJEN OPTIMOINNISSA

Verkkosivun optimointi aloitetaan suunnittelemalla sivustolle hyvä rakenne, joka tukee sisältöä ja sen painotuksia. Lisäksi nostetaan tärkeimmät asiat tärkeimmille sivuille ja valitaan hyvät hakusanat.

• Verkkosivuston hyvä rakenne tukee optimointia.
• Hyvät, relevantit hakusanat nostavat verkkosivuston tiedonhaussa hakutulosten kärkeen.
• Optimoinnissa voi käyttää verkon apuvälineitä tai ammattilaisia.

MILLAINEN ON HYVÄ HAKUSANA?

Relevanteilla hakusanoilla pääsee hakutulosten listan kärkipäähän. Näkyvyys Googlessa ei kuitenkaan välttämättä toteudu niillä kaikkein ilmeisimmillä hakusanoilla. Yleisimmät hakusanat ovat kaikkein kilpaillumpia, silloin oma verkkosivu hukkuu muiden samaa hakusanaa käyttävien joukkoon. Toisinaan vaihtoehtoisten hakusanojen valinta on haasteellista, kun pitäisi löytää sanalle synonyymi, joka on myös tuttu ja käytetty.

Näkyvyys Googlessa toteutuu, jos hakusanoilla on hakuja. Ei siis kannata valita sellaista termiä hakusanaksi, jota ei käytetä. Kun valitaan hakusanoja, kannatta huomioida hakusanojen volyymin lisäksi hakusanojen osuvuus ja hakusanojen vaikeusaste. Vaikeilla sanoilla on vähemmän hakuja kuin yleistajuisilla sanoilla. Ilmaisia verkosta saatavia työkaluja hakusanojen valintaan ovat muun muassa Keywordtool.io ja Google Ads avainsanojen suunnittelija.